Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.arendtsvision.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Edwin Arendts. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op de website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken of te misbruiken. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Edwin Arendts is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken of hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Edwin Arendts.

Edwin Arendts behoudt het auteursrecht op fotomateriaal of andere materialen op deze website.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.arendtsVision.nl op deze pagina.

In de media